(c) On'wijs 2003

                                                algemeen   tot 1600   na 1600

                                                                


Een aantal bekende vloeden tot 1600 zijn:
 

Sint Aagtenvloed (1287)
 

Eerste Sint-Elizabethsvloed 1404
Grote delen van Vlaanderen (België) en Zeeland kwamen onder water te staan.
 
Tweede Sint-Elizabethsvloed 1421


<< Hierdoor ontstond het moerasgebied de Biesbos.
Volgens de overlevering kostte deze vloed aan honderdduizend mensen het leven en werden in één nacht 71 dorpen weggevaagd. Het aantal doden bedroeg in werkelijkheid circa 2000. 
Kinderdijk

Een meisje in een wiegje overleefde de vloed, doordat een kat al springend het babyschuitje in evenwicht hield. Het meisje spoelde aan op een dijk, het huidige Kinderdijk.

 

Wij kennen Kinderdijk nu vooral om zijn molens.>>>


 

 

 


Cosmas en Damianus


Derde Sint-Elizabethsvloed 1424
 
 
Ursulavloed 1468
 
 
1477en 1509 de Cosmas- en Damianusvloed
 
   
 
Sint Felix Quade Saterdach 1530
Deze vloed was te vergelijken met de februari ramp van 1953.
De eilanden Noord-Beveland en Sint Philipsland verdwenen.
 
   
 
Allerheiligenvloed 1570
Enorme stormvloed die veel schade veroorzaakte op alle Zeeuwse eilanden. Meer dan 3000 mensen en nog meer dieren komen om.
 
Dijkdoorbraken in de Betuwe bij Schoonrewoerd 1571 en 1573
Wielen of Welen zijn meren die ontstaan zijn op plaatsen waar dijken doorbraken.
Op de foto zie je het grootste wiel van Nederland bij Schoonrewoerd. De Wiel van Bassa.
Dit informatiebord staat bij het wiel van Bassa.
 
31 juli en 4 augustus 1574
Stormvloed. Doorbraak van de Schielandse Hoge Zeedijk op zestien plaatsen.

<< De Schielandse Hoge Zeedijk nu