(c) On'wijs 2003

                                                algemeen   tot 1600   na 1600


Overstromingen

Overstromingen zijn al zo oud als de wereld. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd blijven voorkomen.

Noach

Ook in de bijbel komen natuurrampen voor. In het boek Genesis is God boos; de mensen luisteren niet meer naar Hem..
God bracht een enorme watervloed. Een overstroming zo groot dat alle mensen en dieren verdronken. Maar er was een gelovige man, hij heette Noach. God gebood Noach een schip te bouwen om de overstroming te overleven.


Veel mensen die getroffen werden door de ramp dachtten aan een tweede zondvloed.
 
Watervloeden
Watersnoden en overstromingen maakten in het verleden veel indruk. 

Een aantal vloeden uit de Middeleeuwen kreeg de naam van een heilige. Op die manier werden ze in het geheugen opgeslagen. Omdat wij de gedenkdagen van die heiligen weten is het mogelijk om nauwkeurig na te gaan wanneer de overstromingen plaatsvonden.


De oudste melding van een stormvloed is die uit het jaar 838.