(c) On'wijs 2003

                                                algemeen   tot 1600   na 1600

                                                                   


Een aantal bekende vloeden na 1600 zijn:
 
  Vloeden in 1682
Sint Maartensvloed 1686

Dijkherstel rond 1770 bij Zierikzee

Vloed in 1717 en 1808
De vloed van 1717 vond plaats in de kerstnacht en werd daarom ook wel Kerstvloed genoemd.

   
Vloed in 1906
Na de vloed van 1906 zie je op de dijken betonnen muurtjes komen. Deze muurtjes heten Muraltmuurtjes, naar de uitvinder ervan ingenieur R. L. L. de Muralt .

<< Een Muraltmuurtje. De dijk wordt hierdoor verhoogd.
 
 

 

Vloed in 1916
Door de stormvloed van 1916 ontstaan er grote schade rond de Zuiderzee (nu IJsselmeer). Na deze ramp begonnen ze met de Zuiderzeewerken (o.a. de Afsluitdijk).

<< De afsluitdijk

1944 (Tweede Wereldoorlog)
In het voorjaar 1944 vond de inundatie plaats. Dit was geen natuurramp, maar het bewust onder water zetten van het land door de Duitse bezetter.

Grote gebieden in Zeeland en op Goeree-Overflakkee werden onder water gezet
(30-90 cm). De Duitsers waren bang dat de Geallieerden (o.a. Amerika en Engeland) hier aan zouden vallen.
( De aanval op D-Day 6 juni 1944 vond plaats in NormandiŽ in Frankrijk.)
De mensen die in de overstroomde gebieden woonden moesten verhuizen.(evacueren)

Walcheren kwam onder water te staan door bombardementen van de geallieerden.

De Duitsers bliezen sluizen op, bouwden bunkers en mitrailleurnesten tegen of in de dijken. De dijken werden hierdoor minder betrouwbaar.
 
<< 1944

 In Den Bommel op Goeree-Overflakkee bliezen de Duitse soldaten in 1944 de uitwateringssluis van de polder Den Bommel op. Het gemaal op de achtergrond pompte het water via de sluis uit de polder naar de haven.
Tijdens
de stormramp van 1953 zou de grond hier als eerste wegspoelen. (zie hieronder)
 

 << Hetzelfde stroomgat in 1953. Het gat is heel groot geworden.

De stormramp van 1953
1835 mensen kwamen om en tienduizenden dieren verdronken.


 
   
Nederlandse rivieren overstromen in 1993 en 1995
Na de grote overstroming komt er een Deltaplan voor de grote rivieren (Rijn, Maas en Waal). Dijken en kaden worden verzwaard.


<< Overstromingen in Limburg