(c) On'wijs 2003In de animatie hierboven kun je zien, wat er zou gebeuren als er geen dijken zouden zijn.

De Lage Landen
In Frankrijk noemt men ons land Pays-Bas (Lage landen). Nederland en Vlaanderen werden de Lage Landen genoemd.
Ook de naam Neder-land geeft aan dat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, een land van dijken en polders. Nederland. Polderland.
Nederlandse dijkenbouwers zijn wereldberoemd. Ze hebben van zee en meren land gemaakt.

Drie rivieren
Omdat ons land aan de zee grenst en zo laag ligt stromen er rivieren door heen. Het zijn drie grote rivieren:de Rijn, de Maas en de Schelde. Als ze buiten hun oevers treden hebben we er een probleem bij.

Delta
De rivieren in ons land vertakken zich als ze naar de zee stromen. We noemen zo'n laag land waarin rivieren in zee uitmonden een delta.

 

Vliedberg bij Westkerke dichtbij Sint-Maartensdijk op het eiland Tholen.
 
Vliedbergen
De eerste bewoners van ons land waren gewend aan overstromingen. Ze leefden als jagers of vissers. Er waren volop dieren en vissen om te vangen. Ze hadden nooit honger. Als het water het land overstroomde trokken ze naar een ander gebied.
Toen de mensen in boerderijen gingen wonen en vee hadden, kon je niet snel weg trekken. Ze maakten daarom heuveltjes waarheen je kon vluchten (vlieden). Zo'n  heuvel werd een Vliedberg, een Stelle, een Hille of een Terp genoemd.

Hieronder een tekening van een terp en een vliedberg tussen Goes en  's Gravenpolder. Op dergelijke heuvels werden soms boerderijen en kerken gebouwd.
 
Dijken en polders
Na het jaar 1000 werd begonnen met het aanleggen van dijken. Het waren vooral monniken die zich met dit bedijken bezig hielden. Eerst werden geulen afgedamd en gaten in de natuurlijke oevers dichtgemaakt.
De oudste dijken waren smalle kaden van klei en zand.

Het land tussen de dijken werd bewoond door boeren, vissers en schaapherders.

De groei van een polder. Door aanslibbing groeide het land aan. Als een stukje land groot genoeg was, werd er een dijk om heen gelegd.
(Waterschap G-O landschapsontwikkelingsplan )
Zo ontstond een havenkanaal. De verbinding met open water bleef.
(Waterschap G-O landschapsontwikkelingsplan)