(c) On'wijs 2003

 

Terugblik en vooruitzicht
Over de ramp is veel gezegd en geschreven. De bewoners van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden waren diep geschokt. Gebeurtenissen werden voortaan aangeduid door: voor de ramp of na de ramp. De vraag naar de oorzaak is vaak gesteld maar kan niet eenvoudig beantwoord worden. De langdurige storm en de springvloed werden velen fataal. Het was nacht en de meeste bewoners in het rampgebied waren gewoon naar bed gegaan. De ramp verraste de slachtoffers in de meest letterlijke betekenis van het woord.
   

Tekening Frank de Brouwer     www.ideeweb.nl/brouwer/
 

De ramp was een nationale gebeurtenis die grote indruk maakte, de offervaardigheid en de bereidheid om te helpen was enorm. De ‘impact’ werd door de omstandigheden en de tijd snel minder, de wederopbouw en de Koude Oorlog beheersten het naoorlogse politieke klimaat. Aan de herinneringen van de slachtoffers werd onvoldoende aandacht geschonken. Ze kwamen in de loop van de tijd naar boven. De herinnerde ramp, d.w.z. de herinneringen van getroffenen, speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het onderzoek naar de ramp. Iedereen die de ramp heeft meegemaakt heeft zijn eigen verhaal, dat geldt ook voor de hulpverleners.
 


www.aeroview.nl
 

De vraag naar een mogelijke herhaling van de ramp van 1953 is door het Deltaplan "onmogelijk" geworden. De brede zeearmen werden door de Deltawerken afgesloten, hierdoor werd de totale lengte van de zeewerende dijken 700 kilometer verkort. De veiligheid is toegenomen, maar water blijft een bedreiging voor mens en dier. De overstromingen van de grote rivieren in 1995 lieten zien dat de bedreiging door het water niet alleen vanuit zee hoeft te komen. Ook extreme regenval kan leiden tot wateroverlast van betekenis.

Vijftig jaar na dato is de ramp nog steeds actueel. Verhalen van slachtoffers en zichtbare tekens zijn anno 2003 sporen van het woedende water.