(c) On'wijs 2003

Monumenten in Brabant   Monumenten in Zeeland  Monumenten in Zuid-Holland  


Monumenten en gedenktekens in Zeeland

Monument Nieuwerkerk (vogel met een gebroken vleugel)
Geschonken door Enschede. Het beeld werd gemaakt door Mari Andriessen

 
Monument Ouwerkerk
Geschonken door Enschede.
Het beeld werd gemaakt door Mari Andriessen
Monument Stavenisse
Het Zeemonster van Gerrit Bolhuis
Geplaatst tussen Stavenisse en St. Maartensdijk

Een deel van de bevolking van Stavenisse was niet gelukkig met de keuze voor dit beeld.
Monument Zierikzee "Beproefd maar niet gebroken"
Monument Colijnsplaat

Hieronder de schepen op de kade
Coupure Colijnsplaat


De gedenkplaat vermeldt deze tekst:

Houen Jongens!

In de helse nacht van 1 februari 1953
dreigden de hier geplaatste vloedplanken
te bezwijken onder het geweld van de golven
Colijnsplaat leek reddeloos ten onder te gaan.

Met hun lichaamskracht hielden dorpsbewoners
de wankelende waterkering op haar  plaats
Totdat een in de haven losgeslagen schip
voor de kering op de kade werd gesmeten.
Zo bleef het dorp voor overstroming gespaard.

Omslag van het boek van K. Norel (1953)
Hoort gij de zee
achter mijn hart?
Dan zal ik heen zijn
en gij zult met de zee
alleen zijn.
De golven zullen breken
in uw hart.

A. Roland Holst
Monument Kruiningen
Beeld van Jan Wolkers