(c) On'wijs 2003

Na de ramp
De ramp heeft het dagelijks leven in de getroffen gebieden ingrijpend veranderd. In de landbouw werd het trekpaard voorgoed vervangen door tractors. Het samenvoegen van stukken grond, de ruilverkaveling, veranderde de aanblik van het landschap. Polders werden opgedeeld in stukken, de grote rechtlijnige vakken werden doorsneden door verharde wegen.
Door toepassing van bestrijdingsmiddelen en moderne landbouwmethoden zijn de opbrengsten vergroot. De oogsten van nu zijn een veelvoud van toen.
Doordat de boeren meer machines gingen gebruiken, waren er steeds minder arbeiders nodig. Werk werd gevonden in het havengebied van Rotterdam en in West-Brabant. De fabrieken zijn door de snellere verbindingen goed bereikbaar.
Omdat de lonen in de industrie hoger waren dan in de landbouw steeg het peil van de welvaart. Dit zie je aan de comfortabele ingerichte woningen, later kwam er bijvoorbeeld een televisie of een auto.


<< Paarden werden vervangen door tractors
De infrastructuur, d.w.z. de wegen, de vaarwegen en het openbaar vervoer, veranderde na de ramp ingrijpend. Flakkee en Schouwen kwamen door de verbindingen met het vasteland (Haringvlietbrug, 1964 en Zeelandbrug, 1965) onder handbereik van de Randstad. De dammen zorgden ervoor dat de bereikbaarheid van de vroegere eilanden nog groter werd. Daardoor verhuisden ook veel mensen uit de drukke Randstad naar het rustige Zeeuwse land.
Door de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 wordt Zeeuws Vlaanderen als laatste gebied in Zeeland direct verbonden met de Randstad.
 

Ontmoeting tussen het vasteland en de eilanden (Haringvlietbrug)
 

De dorpen verloren hun bijzondere karakter. De oude huizen maakten plaats voor grotere en comfortabele woningen. Wegen werden verhard, de riolering verbeterd en de straatverlichting werd aangepast aan de eisen des tijds.

De bewoners uit het rampgebied kwamen versneld uit hun isolement, hierdoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen. Eeuwenoude sociale verhoudingen, rijk/arm en boer/knecht maakten in de loop van de tijd plaats voor het met elkaar omgaan op voet van gelijkheid.
 

Dit straatnaambordje betekent "Flakkee uit zijn isolement"