(c) On'wijs 2003

Algemeen   Vloedstenen   Straatnaamborden


Straatnaamborden
In bijna alle getroffen gemeenten zijn straatnamen te vinden die iets te maken hebben met de ramp.

Herkingen heeft een 1 februariweg. De ramp vond op 1 februari 1953 plaats.
Naar de hulpverleners van het eerste uur werden straatnamen genoemd.
 
   
 
De medische hulpverlening werd apart genoemd. Henri Dunant was de oprichter van het Rode Kruis.
   
 
 
Nederlandse gemeenten of gebieden die hulp hadden verleend kregen in de getroffen dorpen een straatnaam.

De buitenlandse hulpverlening leverde bijzondere straatnamen op.


Op een plein werden huizen uit Zweden en Oostenrijk gebouwd.

   
 

Staatshoofden uit Scandinavische landen werden geŽerd met een straatnaam.
Een Noors componist en een Franse plaats werden beide genoemd.
Zweden verleende veel hulp.
 
 
In een enkel geval werd een straat naar een persoon genoemd. In Nieuwerkerk krreeg een straat de naam van de burgemeester van de adoptiegemeente Enschede.
 
De wederopbouw en het Deltaplan waren belangrijk genoeg om er een straat naar te vernoemen.
De caissons die de grote stroomgaten bij Ouwerkerk en Serooskerke dichtten heetten Phoenix.
 
Hubrecht Koster, een van de redders van het eerste uur kreeg in Ouwerkerk een straatnaam.
 
De U.N.A. was een vriendschapsorganisatie van de Verenigde Naties. Vrijwilligers hielpen bij het bouwen van bejaardenwoningen.
 
 
De internationale berichtgeving werd zo belangrijk gevonden dat je in Ouwerkerk deze straat kunt vindt.
Dit bord in Dirksland betekent: Flakkee uit zijn isolement. Na de ramp werd het eiland met het vasteland verbonden. Hierdoor kwam aan de geisoleerde ligging een eind.