(c) On'wijs 2003

Algemeen   Vloedstenen   Straatnaamborden


Algemeen
In het rampgebied vind je diverse tekens die er voor zorgen dat wij de ramp niet vergeten. Sommige tekens dreigen verloren te gaan bij renovatie of afbraak van gebouwen. Hopelijk krijgen ze ooit elders nog een geschikt plaatsje.
 

Kerkraam in de Nederlands Hervormde kerk in 's Gravendeel (aangeboden door de Vrouwenkring)
 
Gedenkplaat uit het voormalig Groene Kruisgebouw in Stad aan 't Haringvliet
 
 
Plaat uit een Zweeds huis in Zuidzijde
 

Gedenkborden in de Nederlands Hervormde kerk in Stellendam
Aan weerszijden van de kansel werden gedenkborden aangebracht.
Het waterpeil in het gebouw was 3,25 meter.
 
 
Gedenkramen in Herkingen met de wapens van  de adoptiegemeenten