(c) On'wijs 2003

Monumenten in Brabant   Monumenten in Zeeland  Monumenten in Zuid-Holland  


Monumenten in BrabantBeeld Heijningen
Soldaat Willemsen redde een zwangere vrouw, maar overleed zelf
.

Op de achtergrond zie je de geschonken Zweedse woningen.
 

Monument Halsteren    "Mij belaagden onheilspellende stromen."
 
Monument Nieuw-Vossemeer
 
Mensen op de levenszee,
wees stil.
De stem van God
kan alleen gehoord
worden in je hart als
de tong zich stilhoudt.
De storm bedaard is en
de golven kalm zijn.
Ter nagedachtenis aan de vijftig slachtoffers van de watersnoodramp 1 februari 1953
   


Gedenksteen en kruis Nieuw Vossemeer

Lijden voert maar
naar één uitkomst
naar de barmharigheid van God
en waar deze werkt in de mens
overal waar leed is
is zegen nabij.

radiorede H.M. Juliana februari 1953