(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken

Het laatste zeegat, dat gesloten moest worden, was dat van de Oosterschelde. De bouw van de Oosterscheldedam zou de moeilijkste worden van alle dammen. Het zeegat van de Oosterschelde was maar liefst 9 kilometer breed. Gelukkig had de Deltadienst veel geleerd van de bouw van de andere dammen. Het afdammen van de Oosterschelde zou dus ook wel lukken.

In 1967 werd begonnen met de bouw van de dam. Eerst werd een werkhaven gebouwd en daarna werden er van zand 3 werkeilanden opgespoten: Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland. In 1972 waren de werkeilanden klaar.
Toen de werkeilanden klaar waren, was het de bedoeling om met een kabelbaan en sterke helikopters grote betonblokken in de stroomgeulen te gooien.
Op die manier zou in 1978 de Oosterschelde afgesloten zijn van de Noordzee.

Maar het liep allemaal anders...

In de jaren '70 van de 20e eeuw was de wereld enorm veranderd.
De Nederlandse bevolking begon te twijfelen of de afsluiting van de Oosterschelde wel zo'n goed plan was.
Natuur en visserij zouden grote schade lijden, als er een dam in de Oosterschelde gebouwd zou worden. Dat was bij de bouw van de Brouwersdam wel duidelijk geworden.
Natuurbeschermers schreven daarom boekjes, waarin uitgelegd werd dat de Oosterschelde open moest blijven.
De Deltadienst bleef volhouden, dat een dam de enige oplossing was om Zeeland veilig te maken. De vissers en natuurbeschermers protesteerden. Overal in Zeeland werden leuzen op muren gekalkt en vissersvloten verstoorden bezoeken van hoge gasten, die de bouw van de Oosterscheldedam kwamen bekijken.
Er waren ook Zeeuwen, die de Oosterschelde graag dicht wilden hebben. Na de watersnoodramp voelden zij zich niet meer veilig in Zeeland. Ook zij richtten actiegroepen op.

De protesten werden steeds heftiger. Zo heftig zelfs, dat er in de Tweede Kamer over gesproken werd. Na jaren praten en protesteren wordt er in 1973 een commissie ingesteld onder leiding van de heer Klaasesz. Deze commissie zal de regering advies geven over de Oosterschelde.
In 1974 komt de commissie met haar advies. De Oosterschelde moet afgesloten worden met een open dam. De regering neemt het advies van de commissie Klaasesz grotendeels over, hoewel het plan veel duurder is, dan een gesloten dam. Ook technisch is nog niet helemaal duidelijk hoe die open dam er precies uit moet gaan zien. Dat moet de Deltadienst gaan bedenken.