(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken

De Haringvlietdam heeft veel functies.
Allereerst moet de dam Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en een deel van de Hoekse Waard beschermen tegen stormvloeden. Daarnaast moeten de Haringvlietsluizen zorgen voor een goede afvoer van het rivierwater. Ook zorgt de dam ervoor, dat de grond van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten minder zout is geworden. Dat is prettig voor de boeren, omdat gewassen beter groeien.
Verder zorgt de verkeersweg over de dam ook voor een betere verbinding tussen Zeeland/Goeree-Overflakkee en Zuid-Holland.

De Haringvlietdam heeft 34 schuiven. Bij eb staan de schuiven omhoog. Dan kan het rivierwater de zee instromen. Bij vloed staan de schuiven omlaag. Zo kan het zoute zeewater niet het Haringvliet in.
De schuiven worden bediend vanuit het gebouw van Rijkswaterstaat vlak naast de dam. Daar staat een enorm bedieningspaneel.
Doordat er geen zout water meer in het Haringvliet komt, is de natuur erg veranderd. Zoutwaterdieren en -planten zijn verdwenen. Daar zijn zoetwaterdieren en -planten voor in de plaats gekomen.
Omdat er geen eb en vloed meer is in het Haringvliet blijft het water steeds even hoog kabbelen. Daardoor brokkelt de oever af.

In 1997 is men begonnen met een onderzoek om te kijken of het mogelijk is de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. Er moet nog beslist worden of de sluizen in de toekomst open gezet zullen worden.