(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht Rijkswaterstaat het plan om een dam te bouwen in het Haringvliet. Samen met de een dam in het Volkerak moest de Haringvlietdam Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en een deel van de Hoeksche Waard beschermen tegen stormvloeden.
Er was echter één groot probleem. Twee grote rivieren; de Waal en de Maas monden uit in het Haringvliet. Al dat water moest tegengehouden worden door een dam in het Haringvliet.
Door de Tweede Wereldoorlog kon het plan niet uitgevoerd worden. Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland zo verwoest, dat al het geld en al de bouwvakkers nodig waren om huizen, wegen, spoorlijnen en dijken te repareren. Daardoor ging het plan niet door.