(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken

Het Brouwershavense Gat was, na het Veerse Gat en het Haringvliet, het derde zeegat, dat afgesloten zou worden. In het Deltaplan werd de Brouwersdam voor het eerst genoemd. Daarvoor had men de Grevelingen nooit helemaal af willen sluiten, omdat er veel naar oesters gevist werd.
Tijdens de watersnoodramp bleek, dat de dijken langs de Grevelingen te zwak waren. De twee eilanden, die aan de Grevelingen grenzen (Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland) werden zwaar getroffen.