(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken

Het eerste deltawerk, dat gebouwd werd was de Algerakering in de Hollandse IJssel.
Al 15 jaar voor de watersnoodramp had Rijkswaterstaat een plan gemaakt om de Hollandse IJssel af te dammen. Volgens dat plan was het de bedoeling de rivier af te sluiten van de andere rivieren in het deltagebied door een vaste dam aan te leggen. Zo kon er geen zout zeewater meer de Hollandse IJssel inkomen en was het gebied rond de rivier beschermd tegen stormvloeden. Dat gebied is namelijk het laagst van heel Nederland. Bij een overstroming zou het water bijna 7 meter hoog komen.

Het plan van Rijkswaterstaat was niet goed genoeg. Als de Hollandse IJssel met een vaste dam zou worden afgesloten, zou dat slecht zijn voor de rivier en het gebied er omheen; de rivier zou ernstig vervuild raken en dat mocht niet, omdat het drinkwater van de stad Rotterdam uit de Hollandse IJssel kwam. Ook zou de stad Gouda slecht bereikbaar worden voor schepen en zou de grond rond de rivier verzilten (zouter worden), omdat eb en vloed goed is voor de bodem in een deltagebied. Een zoute bodem is slecht voor de landbouw.

In de volgende jaren werden verschillende nieuwe plannen gemaakt, om het gebied rond de Hollandse IJssel te beschermen tegen stormvloeden. Zo werd een stormvloedkering met beweegbare schuiven bedacht, om de rivier alleen af te sluiten bij stormvloeden. Maar door de Tweede Wereldoorlog kwam er niets van om ze uit te voeren. Als na de Tweede Wereldoorlog het land opnieuw opgebouwd moet worden is er te weinig geld om de plannen uit te voeren.
Ook de dijken van de Hollandse IJssel werden, door te weinig onderhoud, steeds slechter. Er was tijdens de watersnoodramp van 1953 een wonder voor nodig om de Schielandse Hoge Zeedijk te behouden. Als dat niet gelukt was, zouden er één miljoen mensen dakloos geworden zijn en zouden er  30000 slachtoffers meer geweest zijn.
Na de watersnoodramp werd dus heel snel gewerkt, om er voor te zorgen, dat dit nooit meer zou gebeuren.

 

Op het kaartje hiernaast zie je de lage gedeeltes van Nederland. De donkerblauwe vlek in Zuid-Holland is het gebied naast de Hollandse IJssel. Bij een overstroming zou het water daar bijna 7 meter hoog staan.