(c) On'wijs 2003

algerakering  zandkreekdam  veerse gatdam  grevelingendam  zeelandbrug  volkerakdam  haringvlietdam  brouwersdam  oosterscheldekering  markiezaatskade  oesterdam  bathse spuisluis  philipsdam  maeslantkering  hartelkering  westerscheldetunnel  overige werken

Nog voor het Deltaplan er was, werd in 1954 begonnen aan de bouw van de Algerakering.
Het moest een stormvloedkering worden met een beweegbare schuiven, die de rivier alleen zou afsluiten bij stormvloed. Ook moest er een schutsluis komen voor de scheepvaart. De plannen hiervoor waren al in 1952 gemaakt. Om het laagliggende gebied langs de Hollandse IJssel te beschermen, werden ze snel uitgevoerd.

De stormvloedkering werd gebouwd bij Krimpen a/d IJssel. Daar was genoeg ruimte om de kering te bouwen, zonder dat de scheepvaart stilgelegd hoefde te worden; er varen heel veel schepen over de Hollandse IJssel.

Door de uiterwaard af te graven werd de rivier verlegd zodat de  schepen door konden blijven varen.
Op de plaats waar de Algerakering gebouwd zou worden, werd de oude bedding van de rivier met stalen damwanden afgesloten. Daarna werd al het water tussen de damwanden weggepompt. Zo ontstond een grote bouwput en kon de bouw van de kering beginnen.

In de bouwput werden 4 hoge torens gebouwd, waar later de schuiven in zouden komen te hangen. Omdat de bodem van de IJssel nogal slap is, zou die wegspoelen, als de schuiven neergelaten zouden worden. Daarom moesten er twee grote drempels gemaakt worden. Daar kunnen de schuiven veilig op neergelaten worden. Ook werd een deel van de slappe bodem vervangen door zand.
Als alle onderwater-onderdelen van de kering klaar zijn, wordt er water in de bouwput gelaten.
De kering is dan nog lang niet af.
Boven in de torens werden grote motoren en gewichten geplaatst. Die moeten er voor zorgen, dat de schuiven op en neer gelaten kunnen worden.
Ondertussen werden in een fabriek grote schuiven gemaakt. De schuiven zijn meer dan 80 meter breed en 11 meter hoog.
Als ze klaar zijn, worden ze naar de kering gevaren en met kranen tussen de torens gehangen.

Daarna werden de schutsluis en de verkeersbrug gebouwd.
In 1958 werd de Algerakering officieel geopend en was de Randstad veilig.

In 1977 werd de reserveschuif tussen de achterste 2 torens geplaatst.