(c) On'wijs 2003

redders   noodhulp  eerste dijkherstel   geldinzameling   geschenken   adoptie

Oprichting Nationaal Rampenfonds
Op maandag 2 februari verklaarde de regering de ramp tot Nationale Ramp en werd het rekeningnummer van het Rampenfonds bekend gemaakt, zodat mensen er geld op konden storten. Prins Bernard werd voorzitter van het Rampenfonds. Het fonds was in 1925 naar aanleiding van de ramp in Borculo  opgericht. In dat jaar werd het plaatsje getroffen door een zware wervelstorm.

Nadat de omvang van de ramp was doorgedrongen kwam een stroom van particuliere hulp opgang. Er werden spontaan grootscheepse hulpacties op touw gezet en talloze vrijwilligers boden hun diensten aan. Er werden collectes gehouden en allerlei Fancyfair-achtige activiteiten georganiseerd.

De krant van maandag vermeldde al een opbrengst van 226.890 Euro. Tien dagen na de ramp was er al 14 miljoen euro ontvangen, vier weken na de ramp was er 30 miljoen euro op de rekening gestort. In totaal werd 62.530.914 euro ontvangen, waarvan ruim € 43.381389 uit Nederland en niet minder dan
€ 19.149.525 uit het buitenland.
 
Oproep Nationaal Rampenfonds
Oproep tot het doen van goede werken Holland werd "wereldnieuws" in Zweden
 
De hulp was internationaal
 
 

Allerlei acties
 
  Watersnoodzegel, uitgegeven op 10 februari. Met 10 cent toeslag ten bate van het Nationale Rampenfonds.


 

 
 

 


Watersnoodpenning en tegeltje
Gedenkbordje Ik worstel en kom boven
 

1 februari 1953

".....steunt het Nationaal Rampenfonds!"

 Geef Ruim!

 
De Nationale Actie "Beurzen open, dijken dicht" werd enkele dagen later gestart. Deze geldinzamelingsactie werd afgesloten met een radio-uitzending uit de Rivièrahal in Rotterdam. Spelleider Johan Bodegraven en zanger Jules de Corte kregen mede hierdoor nationale bekendheid.
Uitgaven Nationaal rampenfonds  
Levensonderhoud evacué's........................................................

€     1.769.289

 
Maatschappelijke werksters, gezinsverzorgsters, enz..................

€        363.024

 
Eerste Hulp door het Nationaal rampenfonds zelf.........................

€     1.048.686

 
Eerste Hulp door provinciale opbouworganen........................ €     1.112.669  
Eerste hulp door andere instanties (gemeentes, etc.).. €        262.285  
Toiletartikelen, zakgeld, etc....................................................... €        328.991  
Brillen en hoorapparaten............................................................ €            5.899  
Schade door particuliere hulpverlening........................................ €        224.621  
Aanvulling verbruikte rampendepots............................................ €        124.790  
Voltooiing rampendepotplan en overeenkomstige voorzieningen.... €         544.536  
Huisraadschade ....................................................................... €    41.995.090  
Bijzondere noden..................................................................... €          23.143  
Suppletie agrarisch plan €         176.067  
Immateriële schade zelfstandigen €      3.176.462  
Immateriële schade kerken, etc. €      1.361.341  
Immateriële schade verenigingen, enz. €         453.780  
Opname kinderen in herstellingsoorden €          71.243  
Vakantie-uitzending kinderen €        155.193  
Opname huisvrouwen in rustoorden €          32.218  
Periodieke uitkeringen weduwen, wezen, etc. €     1.526.970  
Kleiplan Schouwen-Duiveland €        431.091  
Kerkplan €     1.815.121  
Rampen na februari 1953 €     1.089.980  
Sociaal-cultureel reconstructieplan €     1.361.341  
Diversen (w.o. leningen en reserveringen) €     1.524.248  
In het bovenstaande schema zie je dat er heel wat met het geld gedaan werd.

Korte toelichting
Bij immateriële schade moet je bijvoorbeeld denken aan het missen van inkomsten. Een slager in het rampgebied had  opeens geen klanten meer en verdiende dus ook geen geld. Ook predikanten van kerken moesten doorbetaald worden. In de kerken kon niet gecollecteerd worden. Ook verenigingen die geen inkomsten meer hadden maar wel kosten kregen een vergoeding.
 

Een rampendepot is een opslagplaats voor een hoeveelheid goederen en gereedschappen, die onmiddellijk kunnen worden gebruikt. Het Rode Kruis beheert deze depots. Tijdens de ramp waren maar 53 van de 80 depots berekend op hun taak. Na de ramp werden alle depots weer volledig uitgerust.

Het kleiplan Schouwen-Duiveland: de grond op Schouwen was door het water gekweld. Er zou op veel plaatsen weinig meer groeien als de grond niet werd verbeterd. Door klei met de slechte stukken grond te mengen kon de grond verbeterd worden. Dit kostte veel geld.