(c) On'wijs 2003

1 februari  het leed  evacuatie   de slachtoffers   kinderen   dieren  schade   koningshuis

De koe uit Oude-Tonge

 

 

 

 

Het verhaal
Dhr. Kreeft Oude-Tonge

 

 
In Oude-Tonge herinnert een gevelsteen met de afbeelding van de kop van een koe en de tekst:
 "Ik vocht voor 't leven, hier werd het gegeven" aan een koe die tijdens de rampnacht de zolder van een woonhuis wist te bereiken.  Hij was de trap opgeklommen. Het dier at van de jurken. Zo overleefde het beestje de watersnoodramp.
 

Veel dieren zijn bij de ramp omgekomen. Tijdens de ramp verdronken er ongeveer 20.000 koeien, 2.000 paarden, 12.000 varkens, 3.000 schapen en geiten tienduizenden kippen, ganzen, konijnen, honden en katten.

Met name paarden wisten zich soms te redden, bijvoorbeeld door naar een dijk te zwemmen.
Losgemaakte koeien gingen vaak toch nog terug naar hun stal en verdronken.
Gelukkig werden er ook veel dieren gered.
Paarden waren goed bestand tegen het ijskoude water. Er zijn paarden geweest die 12 dagen zonder eten en drinken in het water  stonden, zonder ziek te worden.

<< Tekening Frank de Brouwer
www.ideeweb.nl/brouwer/
 

          

   

       Tsja....

 

Afvoer van vee in Zuidland
Filmpje over het redden van een koe     (bron Waterland Neeltje Jans)

Geredde dieren worden verzameld en gevoederd

De ramp in een notedop, vee, ducks en soldaten (Zierikzee)

Soldaten en politieagenten kregen het bevel om loslopende honden en katten dood te schieten. Dit werd gedaan uit angst voor besmettelijke ziekten. Door het eten van dode dieren zou het besmettingsgevaar toenemen. Op 15 februari werd het bevel ingetrokken, omdat het besluit averechts werkte. De dode honden en katten bleven liggen en werden zelf een bron van besmetting.

Uit de krant:

De 92-jarige Stellendammer J. Coenraads (Zondag j.l. werd hij 93 jaar) die geŽvacueerd is naar het noodziekenhuis te Rijswijk, heeft al die tijd getreurd om zijn hond Pluto, die tijdens de storm verdronken is. Hij heeft nu een andere hond gekregen. De oude baas maakt hier kennis met zijn nieuwe Pluto.

<< De nieuwe Pluto

 

 

Deze meisjes uit Zierizee redden een varken in de rampnacht.

 

In de krant stonden talloze korte berichten die te maken hadden met de ramp

 Uit de krant

Een opgezette kanarie

Bij de vele goederen, die het Nederlandse Roode Kruis van alle kanten heeft ontvangen voor de slachtoffers van de de Watersnood, was een doos met een opgezette kanarie. Die kwam uit Portugal tezamen met kleding, versnaperingen en zeer vele nuttige zaken, die heel snel hun weg vonden naar de noodgebieden. Alleen de kanarie bleef achter. "Wat doen we met die kanarie?" vroegen de mensen van het Roode kruis; en omdat zij het zo gauw niet bedenken konden, werd de kanarie, keurig geregistreerd onder RT-W-21, opgeborgen bij de zaken waarover nader beslist moet worden.
In het maandblad van het Nederlandse Roode kruis werd een beschouwinkje aan die kanarie gewijd: Op het eerste gezicht lijkt het een onmogelijk geschenk maar als iemand nu met die kanarie eens het liefste heeft gegeven dat hij of zij bezat....

En ziet - daar komt nu bij het Nederlandse Roode Kruis een briefje van Ch. Papeveld uit Zierikzee:

"Vandaag las ik in de krant, dat er een opgezet vogeltje bij U bezorgd was en dat er in de krant stond dat niemand weet  wat er met dat geschenk gebeuren moeten. Daar ik zelf een slachtoffer van de ramp ben en al mijn gevogelte verdronken is, was mijn vraag of ik er niet voor in aanmerking kon komen. Daar wij het eerste jaar toch niet aan nieuwe vogels kunnen denken, daar we nu geen eigen huis hebben, zouden we toch daaraan een aandenken hebben. Hopende, als het vogeltje nog aanwezig is dat ik er in aanmerking voor mag komen......"

Het spreekt vanzelf, dat de heer Papeveld binnenkort een kanarie ontvangt.